Masz problem z przystosowaniem się do nowych przepisów związanych z JPK – przyjdź do nas! Pracujemy wyłącznie na kompleksowych rozwiązaniach, dzięki którym zapewniamy bieżącą weryfikację plików JPK przed cykliczną wysyłką do Ministerstwa Finansów. Bieżąca weryfikacja poprawności danych
JPK
Naszym Klientom zapewniamy BEZPŁATNY ODBIÓR dokumentów!   CENNIK USŁUG Pomoc w założeniu działalności gospodarczej… 180zł Odbiór dokumentów od
Cennik
 
 • przygotowywanie kompletu dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło
 • sporządzanie i wysyłanie dokumentów zgłoszeniowych pracowników
 • prowadzenie akt osobowych pracowników (w tym ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich)
 • bieżące doradztwo
 • tworzenie list płac pracowników oraz rachunków do umów zlecenia, umów o dzieło
 • sporządzanie miesięcznych kalkulacji podatku dochodowego od wynagrodzeń (PIT-4) oraz rocznych informacji o dochodach pracowników (PIT 11)
 • przygotowywanie i przesyłanie deklaracji ZUS
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
Kadry, płace i ZUS
Księgi handlowe odbiór dokumentów z siedziby Klienta analiza dostarczanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym archiwizacja dokumentów w wersji elektronicznej wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu księgowego przechowywanie dokumentów ewidencja środków trwałych obsługa w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT sporządzanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS obsługa transakcji zagranicznych reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS Księga Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, Karta Podatkowa odbiór dokumentów z siedziby Klienta Rozliczanie dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności analiza dostarczanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym archiwizacja dokumentów w wersji elektronicznej wprowadzanie
Księgi handlowe i podatkowe

Zaostrzenie przepisów dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych, czy ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych niektórych wydatków - to tylko niektóre zmiany, jakie wprowadzi nowelizacja ustawy o CIT i PIT już od początku 2018 roku. Poznaj szczegóły tych zmian.

więcej na : www.portalfk.pl

18 kwietnia 2017 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, wprowadzające tzw. pakiet przewozowy. Monitorowanie przewozu towarów umożliwia rejestr zgłoszeń, prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Krajową Administrację Skarbową. Dokonywanie, uzupełnianie i aktualizacja zgłoszeń do systemu monitorowania SENT wymaga założenia konta (zarejestrowania się) na platformie PUESC

PAMIĘTAJMY: Aby każdorazowo sprawdzać swoich dostawców i firmy współpracujące w rejestrze Ministerstwa Finansów. Samo sprawdzenie jest bardzo proste. Wystarczy wpisać NIP na stronie ppuslugi.mf.gov.pl. Można również wykonać wydruk z bazy danych podpinać do każdej faktury kosztowej.
W sytuacji, kiedy odliczenia VAT z faktury wystawionej przez "nieistniejącego/wyrejestrowanego" podatnika VAT, grozi 100-proc. sankcja VAT oraz postępowanie za przestępstwo karno-skarbowe.

W rozliczeniach za 2016 r. możliwe jest nie tylko odliczenie ulgi od kwoty podatku do zapłaty ale także zwrot w gotówce lub na rachunek bankowy niewykorzystanej ulgi, której podatnik nie zdołał odliczyć ze względu np. na niskie wynagrodzenie. Kwoty zwrotu niewykorzystanej ulgi wykazać należy w 2017 r. (deklaracje za rok 2016) w odpowiednich polach deklaracji PIT-36, PIT-37.

Ulga prorodzinna jest nielimitowana w stosunku do ilości dzieci, które podatnik posiada. A zatem kwota odliczenia lub zwrotu przysługuje na każde dziecko, którego status spełnia ustawowe wymogi. Odliczenie stosuje się od podatku, co w konsekwencji pozwala na znaczną oszczędność i znaczące kwoty powracające do portfeli rodziców.

W zeznaniu za rok 2016 (składanym w roku 2017) podatnik może odliczyć:

- 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka spełniającego warunki ulgi - przy założeniu, że dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza łącznie 112.000 zł, a niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł,

- 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na wychowanie dwójki dzieci,

- 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,

- 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka.

Obowiązek rozliczenia takiej transakcji przy zastosowaniu mechanizmu odwróconego będą mieć osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które nabywają usługi wymienione w załączniku nr 14 (poz. 2-48) do ustawy, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 • usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (czyli zarejestrowany jako podatnik VAT czynny),
 • usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 • usługodawca świadczy usługi jako podwykonawca.

Pracujemy wyłącznie na profesjonalnym oprogramowaniu Sage Symfonia

sage