Masz problem z przystosowaniem się do nowych przepisów związanych z JPK – przyjdź do nas! Pracujemy wyłącznie na kompleksowych rozwiązaniach, dzięki którym zapewniamy bieżącą weryfikację plików JPK przed cykliczną wysyłką do Ministerstwa Finansów. Bieżąca weryfikacja poprawności danych
JPK
Naszym Klientom zapewniamy BEZPŁATNY ODBIÓR dokumentów!   CENNIK USŁUG Pomoc w założeniu działalności gospodarczej… 180zł Odbiór dokumentów od
Cennik
 
  • przygotowywanie kompletu dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło
  • sporządzanie i wysyłanie dokumentów zgłoszeniowych pracowników
  • prowadzenie akt osobowych pracowników (w tym ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich)
  • bieżące doradztwo
  • tworzenie list płac pracowników oraz rachunków do umów zlecenia, umów o dzieło
  • sporządzanie miesięcznych kalkulacji podatku dochodowego od wynagrodzeń (PIT-4) oraz rocznych informacji o dochodach pracowników (PIT 11)
  • przygotowywanie i przesyłanie deklaracji ZUS
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
Kadry, płace i ZUS
Księgi handlowe odbiór dokumentów z siedziby Klienta analiza dostarczanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym archiwizacja dokumentów w wersji elektronicznej wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu księgowego przechowywanie dokumentów ewidencja środków trwałych obsługa w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT sporządzanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS obsługa transakcji zagranicznych reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS Księga Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, Karta Podatkowa odbiór dokumentów z siedziby Klienta Rozliczanie dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności analiza dostarczanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym archiwizacja dokumentów w wersji elektronicznej wprowadzanie
Księgi handlowe i podatkowe

Rządowy projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu wprowadzi stawkę minimalną 12 zł brutto za godzinę pracy na umowach zleceniach i umowach o świadczenie usług – już od września 2016 r. Nowe przepisy mają dotyczyć umów zleceń oraz umów o świadczenie usług podpisywanych od początku września. Osoby zatrudnione na umowy tego typu przed wrześniem br. będą podlegały ochronie w zakresie wysokości wynagrodzenia od początku 2017 roku. Stosowanie przepisów ma być kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Na potrzeby kontroli ustawa przewiduje konieczność ewidencji czasu pracy na umowach cywilnoprawnych.

Zgodnie z uchwalonymi we wrześniu 2015 r. przepisami nowelizującymi Ordynację podatkową, już od 1 lipca 2016 r. zaczną obowiązywać w Polsce elektroniczne kontrole podatkowe.

Przedsiębiorcy będą zobowiązani udostępniać dane na potrzeby kontroli podatkowych w formie tzw. jednolitego pliku kontrolnego (JPK).

więcej na Sage.com.pl

Od 22 lutego obowiązują zmiany umów o pracę, będą obowiązywały umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony oraz umowy o pracę na czas nieokreślony. Ogólna zasada mówi, że pracodawca będzie mógł zawrzeć umowę na czas próbny tylko raz, w celu sprawdzenia kwalifikacji i umiejętności pracownika.

Umowy na czas określony będą zawierane na łączny okres do 3 lat. Do tego okresu wliczać się będzie trzymiesięczną umowę na okres próbny oraz umowę na czas określony na okres 33 miesięcy. Po tym terminie umowy z pracownikami będą mogły być już zawierane tylko na czas nieokreślony. 

Wraz z początkiem przyszłego roku zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2014 r., poz. 1831). Wprowadza ona zasadę oskładkowania umowy-zlecenia do poziomu minimalnej płacy. Oznacza to, że jeśli podstawa wymiaru składek z kontraktu będzie niższa od 1850 zł, czyli płacy minimalnej w 2016 roku, to kolejna umowa także będzie podlegać ZUS.

Minister Finansów wydał 9 czerwca br. interpretację ogólną w której uznał wykonywane przez komorników sądowych czynności, w szczególności egzekucyjne, za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacją tą zmieniono dotychczasowe stanowisko wyrażone w interpretacji ogólnej z 30 lipca 2004 r. sygn.: PP10-812-802/04/MR/1556PP, zgodnie z którą komornicy sądowi nie byli uznawani za podatników VAT, nie płacili zatem od wykonywanych przez siebie czynności, w szczególności egzekucyjnych, podatku VAT.

Pracujemy wyłącznie na profesjonalnym oprogramowaniu Sage Symfonia

sage