Masz problem z przystosowaniem się do nowych przepisów związanych z JPK – przyjdź do nas! Pracujemy wyłącznie na kompleksowych rozwiązaniach, dzięki którym zapewniamy bieżącą weryfikację plików JPK przed cykliczną wysyłką do Ministerstwa Finansów. Bieżąca weryfikacja poprawności danych
JPK
Naszym Klientom zapewniamy BEZPŁATNY ODBIÓR dokumentów!   CENNIK USŁUG Pomoc w założeniu działalności gospodarczej… 180zł Odbiór dokumentów od
Cennik
 
  • przygotowywanie kompletu dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło
  • sporządzanie i wysyłanie dokumentów zgłoszeniowych pracowników
  • prowadzenie akt osobowych pracowników (w tym ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich)
  • bieżące doradztwo
  • tworzenie list płac pracowników oraz rachunków do umów zlecenia, umów o dzieło
  • sporządzanie miesięcznych kalkulacji podatku dochodowego od wynagrodzeń (PIT-4) oraz rocznych informacji o dochodach pracowników (PIT 11)
  • przygotowywanie i przesyłanie deklaracji ZUS
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
Kadry, płace i ZUS
Księgi handlowe odbiór dokumentów z siedziby Klienta analiza dostarczanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym archiwizacja dokumentów w wersji elektronicznej wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu księgowego przechowywanie dokumentów ewidencja środków trwałych obsługa w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT sporządzanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS obsługa transakcji zagranicznych reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS Księga Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, Karta Podatkowa odbiór dokumentów z siedziby Klienta Rozliczanie dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności analiza dostarczanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym archiwizacja dokumentów w wersji elektronicznej wprowadzanie
Księgi handlowe i podatkowe

Cennik

Naszym Klientom zapewniamy BEZPŁATNY ODBIÓR dokumentów!

 

CENNIK USŁUG

Pomoc w założeniu działalności gospodarczej…

180zł

Odbiór dokumentów od klienta

bezpłatnie ***

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

do 10 dokumentów

od 300zł

DZIAŁALNOŚĆ RYCZAŁTOWA

Prowadzenie ewidencji przychodu bez VAT

do 10 dokumentów

od 240zł

Prowadzenie ewidencji przychodów z VAT

do 10 dokumentów

od 300zł

KSIĘGI HANDLOWE

Księgi handlowe

do 10 dokumentów

od 1200zł

Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego

od 1200zł

KARTA PODATKOWA

Rozliczanie karty podatkowej

-

od 240zł

POZOSTAŁE USŁUGI

Deklaracje PIT, CIT, VAT 7, ZUS

od 70zł

Deklaracje VAT UE, VAT 27

od 70zł

Ewidencja przebiegu pojazdu od 70zł
Delegacja krajowa / zagraniczna od 40zł / od 70zł
Sporządzenie zestawień, sprawozdań, prognoz wymaganych przez banki, zarząd, GUS od 120zł/godz. ****
Przygotowanie pisma do US  od 120zł/godz. ****

Kalkulowanie wynagrodzeń pracowników oraz prowadzenie ich akt osobowych (z obsługą ZUS i US)

Zatrudnionych na umowę o pracę

od 120zł/os.

Zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej

od 80zł/os.

Sporządzanie umowy cywilnoprawnej, przygotowanie projektu umowy od 70zł
Korekta podatków, deklaracji, sprawozdań, ewidencji na zlecenie Zleceniodawcy

od 70zł/m-c korekty + 10 zł za dokument w wyniku, którego sporządzono korektę

Usługa w trybie priorytetowym ( wykonana na zlecenie Klienta w terminie krótszym niż określony
w umowie)

+ 50% ceny podstawowej (nie mniej niż 100zł)

Dodatkowy wpis w KPiR (każde zdarzenia gospodarcze, m.in. faktura sprzedaży i zakupu, rozliczenie pozycji wyciągu bankowego i kasy, pozycja poleceń księgowania) 12zł/wpis
Asystowanie przy kontroli US, ZUS, PIP od 180zł/godz.****
Konsultacje księgowe 180zł/godz.****

Opracowywanie wniosków kredytowych

do uzgodnienia

Aktualizacja danych (CEIDG, VAT, ZUS)

70zł

Rejestracja (VAT, ZUS)

70zł

Wniosek o zwrot podatku VAT (VAT-ZZ)

od 70zł

Pozostałe czynności, nie uwzględnione w cenniku dodatkowym, będą podlegać indywidualnej wycenie.

Zapisem księgowym jest każdy dokument, podlegający wpisowi do określonej ewidencji, np: faktura, rachunek, umowa o pracę, raport fiskalny, lista płac, wyciąg bankowy, rozliczenie różnic kursowych. Zapisem księgowymi są także dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np.: kosztów przebiegu pojazdu lub amortyzacji środków trwałych.

Wszystkie ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT

   ** pod warunkiem podpisania umowy o współpracy

 *** bezpłatny odbiór dokumentów obowiązuje raz w miesiącu na terenie Trójmiasta

**** Usługi rozliczane w oparciu o stawkę godzinową są naliczane za każdą rozpoczętą godzinę

 

 

Swoją ofertę dostosowujemy bezpośrednio do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Na ostateczną cenę usługi wpływają przede wszystkim:

- rodzaj prowadzonej działalności,

- rodzaj prowadzonej ewidencji,

- ilość dokumentów podlegających księgowaniu.

W przypadku pytań zachęcamy do telefonicznego lub mailowego kontaktu z naszymi pracownikami.

 

Uwaga:

Poniższe ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Służą one wyłącznie do oszacowania wartości usług przy współpracy z Klientem.

Pracujemy wyłącznie na profesjonalnym oprogramowaniu Sage Symfonia

sage