Masz problem z przystosowaniem się do nowych przepisów związanych z JPK – przyjdź do nas! Pracujemy wyłącznie na kompleksowych rozwiązaniach, dzięki którym zapewniamy bieżącą weryfikację plików JPK przed cykliczną wysyłką do Ministerstwa Finansów. Bieżąca weryfikacja poprawności danych
JPK
Naszym Klientom zapewniamy BEZPŁATNY ODBIÓR dokumentów!   CENNIK USŁUG Pomoc w założeniu działalności gospodarczej… 180zł Odbiór dokumentów od
Cennik
 
 • przygotowywanie kompletu dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło
 • sporządzanie i wysyłanie dokumentów zgłoszeniowych pracowników
 • prowadzenie akt osobowych pracowników (w tym ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich)
 • bieżące doradztwo
 • tworzenie list płac pracowników oraz rachunków do umów zlecenia, umów o dzieło
 • sporządzanie miesięcznych kalkulacji podatku dochodowego od wynagrodzeń (PIT-4) oraz rocznych informacji o dochodach pracowników (PIT 11)
 • przygotowywanie i przesyłanie deklaracji ZUS
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
Kadry, płace i ZUS
Księgi handlowe odbiór dokumentów z siedziby Klienta analiza dostarczanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym archiwizacja dokumentów w wersji elektronicznej wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu księgowego przechowywanie dokumentów ewidencja środków trwałych obsługa w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT sporządzanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS obsługa transakcji zagranicznych reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS Księga Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, Karta Podatkowa odbiór dokumentów z siedziby Klienta Rozliczanie dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności analiza dostarczanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym archiwizacja dokumentów w wersji elektronicznej wprowadzanie
Księgi handlowe i podatkowe

Od 14 września 2015 r. nastąpiło połączenie usług Krajowej Informacji Podatkowej oraz Centrum Informacji Służby Celnej. Pozwoli to klientom na wygodny dostęp do kompleksowej informacji z zakresu podatków i ceł, w jednym miejscu i pod jednym numerem telefonu.

Wspólna infolinia będzie działać pod numerami Krajowej Informacji Podatkowej:

 1. z telefonów stacjonarnych 801 055 055
 2. z telefonów komórkowych 22 330 03 30
 3. z zagranicy +48 22 330 03 30

Sejm na posiedzeniu w dniach 9-11 września 2015 r. uchwalił m.in. ustawy o zmianie: niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

Od 1 grudnia 2014 roku we wniosku o wpis danych w KRS, w formularzu KRS-WM należy podawać nie więcej niż dziesięć pozycji przedmiotu działalności zgodnie z PKD, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Nie wpływa to absolutnie na zakres prowadzonej działalności wybrany i wskazany w umowie spółki. Jednak w momencie rejestracji danych podmiotu w KRS należy wybrać jedynie dziesięć pozycji.

Zmiany dotyczą spółek, które są rejestrowane w KRS po 1 grudnia 2014 roku. Podmioty już funkcjonujące będą miały 5 lat od dnia wejścia w życie nowelizacji, na zmianę wpisu w KRS. Będzie to musiało nastąpić przy okazji pierwszego wniosku o zmianę danych. Jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu, zgłoszenie nie wymaga ich zmiany.

Wśród nich najważniejsze to te dotyczące odliczeń VAT od paliwa samochodowego oraz wydłużenie listy towarów, których sprzedaż będzie rozliczana na podstawie ,,odwrotnego obciążenia podatkiem”.

Pracujemy wyłącznie na profesjonalnym oprogramowaniu Sage Symfonia

sage