Masz problem z przystosowaniem się do nowych przepisów związanych z JPK – przyjdź do nas! Pracujemy wyłącznie na kompleksowych rozwiązaniach, dzięki którym zapewniamy bieżącą weryfikację plików JPK przed cykliczną wysyłką do Ministerstwa Finansów. Bieżąca weryfikacja poprawności danych
JPK
Naszym Klientom zapewniamy BEZPŁATNY ODBIÓR dokumentów!   CENNIK USŁUG Pomoc w założeniu działalności gospodarczej… 180zł Odbiór dokumentów od
Cennik
 
  • przygotowywanie kompletu dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło
  • sporządzanie i wysyłanie dokumentów zgłoszeniowych pracowników
  • prowadzenie akt osobowych pracowników (w tym ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich)
  • bieżące doradztwo
  • tworzenie list płac pracowników oraz rachunków do umów zlecenia, umów o dzieło
  • sporządzanie miesięcznych kalkulacji podatku dochodowego od wynagrodzeń (PIT-4) oraz rocznych informacji o dochodach pracowników (PIT 11)
  • przygotowywanie i przesyłanie deklaracji ZUS
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
Kadry, płace i ZUS
Księgi handlowe odbiór dokumentów z siedziby Klienta analiza dostarczanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym archiwizacja dokumentów w wersji elektronicznej wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu księgowego przechowywanie dokumentów ewidencja środków trwałych obsługa w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT sporządzanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS obsługa transakcji zagranicznych reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS Księga Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, Karta Podatkowa odbiór dokumentów z siedziby Klienta Rozliczanie dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności analiza dostarczanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym archiwizacja dokumentów w wersji elektronicznej wprowadzanie
Księgi handlowe i podatkowe

Od 22 lutego 2016 zmiany w umowach o pracę na czas określony

Od 22 lutego obowiązują zmiany umów o pracę, będą obowiązywały umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony oraz umowy o pracę na czas nieokreślony. Ogólna zasada mówi, że pracodawca będzie mógł zawrzeć umowę na czas próbny tylko raz, w celu sprawdzenia kwalifikacji i umiejętności pracownika.

Umowy na czas określony będą zawierane na łączny okres do 3 lat. Do tego okresu wliczać się będzie trzymiesięczną umowę na okres próbny oraz umowę na czas określony na okres 33 miesięcy. Po tym terminie umowy z pracownikami będą mogły być już zawierane tylko na czas nieokreślony. 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na swoich stronach internetowych poinformowało, że celem zmian jest przede wszystkim doprowadzenie do sytuacji, w której umowy na czas określony nie będą wielokrotnie przedłużane lub zawierane na kilka lat.

Na podstawie przepisów, które będą obowiązywały do 21 lutego 2016 r. pracodawca zawierający dwie kolejne umowy z pracownikiem na czas określony, jest zobowiązany do zawarcia trzeciej już na czas nieokreślony. Jeżeli jednak między umowami czasowymi zaistnieje przerwa trwająca dłużej niż miesiąc, wówczas znika obowiązek zawarcia umowy na czas określony. Od 22 lutego 2016 r. ponad miesięczna przerwa w zatrudnieniu nie będzie skutkowała naliczeniem tego limitu od nowa. Po nowelizacji wszystkie umowy z danym pracodawcą będą zliczane łącznie, bez względu na przerwy w zatrudnieniu.

Po zmianach pozostanie wciąż ograniczona liczba umów terminowych, które można zawrzeć z jednym pracodawcą. Nadal będą to maksymalnie 3 umowy, a każda kolejna będzie musiała być zawarta na czas nieokreślony. Przepisy mówią, że w sytuacji, gdy okres zatrudnienia pracownika na czas określony przekroczył już 33 miesiące lub liczba umów na czas określony przekroczyła 3, to od następnego dnia pracy przypadającego po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia (lub od pierwszego dnia zawarcia czwartej umowy na czas określony), pracownik zgodnie z przepisami będzie traktowany jako zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony.

Podstawa prawna: Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r. poz. 1220).

Pracujemy wyłącznie na profesjonalnym oprogramowaniu Sage Symfonia

sage